greenf

 

 ОСТАННІ НОВИНИ

 

 

 

УСІ НОВИНИ

 

Довгострокові рейтинги Республіки Казахстан знижені з «BBB+» до «BBB» слідом за зниженням цін на нафту: прогноз – «Негативний»

(Наступне повідомлення було опубліковано на сторінці рейтингового агентства)

РЕЗЮМЕ

  • Слідом за падінням світових цін на нафту в останні місяці, ми переглянули наші припущення на 2015-2018 рр., значно знизивши очікуваний рівень цін.
  • На наш погляд, зниження цін на нафту суттєво вплине на перспективи економічного росту, показники зовнішнього балансу та бюджетні показники Республіки Казахстан, беручу до уваги високу залежність економіки країни від нафтових доходів.
  • На сьогодні ми очікуємо, що ріст реального ВВП уповільниться до 1,5% в 2015 р., а ріст показника ВВП на душу населення складе в середньому 1,6% протягом 2015-2018 рр. Відповідно до наших прогнозів, бюджетні показники та показники зовнішнього балансу країни погіршаться в результаті зниження цін на нафту та стимулюючих заходів правління.
  • Як наслідок, ми знижуємо довгострокові суверенні кредитні рейтинги Республіки Казахстан до «BBB».
  • Прогноз «Негативний» по суверенним рейтингам відображає нашу думку щодо підвищення ризиків, пов’язаних із зовнішньоекономічною, фіскальною та монетарною позицією Казахстану.

РЕЙТИНГОВА ДІЯ

9 лютого 2015 р. Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's знизила довгострокові суверенні кредитні рейтинги Республіки Казахстан по зобов’язанням в іноземній та національній валюті з «ВВВ+» до «BBB». Прогноз зміни рейтингів – «Негативний». В той же час, ми підтвердили короткострокові суверенні кредитні рейтинги Казахстану по зобов’язанням в іноземній та національній валюті на рівні «A-2». Ми також знизили рейтинг країни відповідно до національної шкали до «kzAA+».

У відповідності до вимог європейського регулювання (EU CRA Regulation 1060/2009 — EU CRA Regulation) суверенні рейтинги, в тому числі рейтинги Республіки Казахстан підпадають під певні обмеження щодо публікацій, що встановленні  статтею 8а EU CRA Regulation, включаючи публікацію у відповідності з попередньо встановленим календарем (див. статтю «Календар публікацій на 2015 р. для рейтингів суверенних, регіональних та місцевих органів влади регіону EMEA», що була опублікована 30 грудня 2014 р.). У відповідності з EU CRA Regulation відхилення від календаря публікацій обмежені та дозволені лише за певних обставин, до того ж такі публікації мають супроводжуватись детальним поясненням причин відхилення від графіку. В даному випадку відхилення обумовлене різким зниженням світових цін на нафту, що відмічались останнім часом.

ОБҐРУНТУВАННЯ

Після різкого зниження цін на нафту на спотових та ф’ючерсних ринках більш ніж на 50% починаючи з червня 2014 р. ми переглянули наші припущення відносно цін на нафту на 2015-2018 рр., значно знизивши наші прогнози.

На момент останнього перегляду рейтингів Казахстану, 5 грудня 2014 р., ми очікували, що ціни на нафту марки Brent складатимуть в середньому 80 дол./бар. в 2015 р. и 84 дол./бар./ в 2015-2018 рр. На сьогодні ми прогнозуємо, що ціни на нафту марки Brent в середньому складуть 55 дол./бар. В 2015 р. та 70 дол./бар. в 2015-2018 рр. У зв’язку з цим ми переглянули наші прогнози відносно темпів економічного росту Казахстану, а також відносно показників зовнішнього балансу та бюджетних показників країни. Ми прогнозуємо значно нижчі темпи росту та рівень цін на нафту, зниження об’ємів нафтодобування, а також погіршення і без того складної зовнішньоекономічної ситуації. Ці фактори призведуть до значного погіршення зовнішньоекономічної та фіскальної позиції країни в найближчі три роки.

Економіка Казахстану в значній мірі залежить від нафтового сектору, на частку якого припадає 20-30% ВВП (оцінка), більше 50% доходів бюджету та 60% експорту. Існує значна кореляція між показником номінального ВВП та цінами на нафту. Ми суттєво знизили наш прогноз відносно темпів економічного росту Казахстану до 1,5% ВВП в 2015 р. та 2% ВВП в 2016 р. (з 4,3% та 4,5%) внаслідок зниження цін на нафту. Темпи економічного росту уповільняться також у зв’язку з очікуваним впливом на споживчий попит (який є ключовим фактором, що забезпечував ріст в останні роки) девальвації національної валюти, а також зовнішніх факторів, в тому числі спаду в Росії. На сьогодні ми очікуємо, що дефіцит по рахунку поточних операцій (РПО) складе 4% ВВП в 2015-2016 рр. Ми вважаємо, що в 2017 р. об’єм зовнішніх зобов’язань Казахстану (нетто) зросте до більш ніж 80% надходжень по РПО у порівнянні з 24% в 2013 р.

Ми очікуємо, що об’єм нафтодобування в Казахстані дещо скоротиться в 2015-2016 рр. – з 81,8 млн. т. раніше, до 80,5 млн. т. в 2015 р. Ми не прогнозуємо будь-якого суттєвого приросту нафтодобування на офшорному Кашаганському родовищі до 2018 р. Крім того, зберігається невизначеність відносно того, чи відновиться експлуатація даного родовища та чи будуть задіяні всі його потужності вже на першому етапі експлуатації. Це могло б збільшити об’єм нафтодобування в країні на 20%. Ми відмічаємо, що запуск Кашаганського родовища не раз відкладався, а об’єм необхідних інвестицій переглядався.

Ми вважаємо, що уряд Казахстану продовжить реалізовувати заходи стимулювання економіки, про проведення яких було оголошено в 2014 р., та відмічаємо, що на сьогодні уряд обговорює додаткові заходи, однак, на нашу думку це не зможе компенсувати зниження споживчого попиту в цьому році. Споживчій попит був основним фактором росту в останні роки. Негативний вплив на нього справлять погіршення настроїв споживачів та зовнішні фактори, особливо спад в російській економіці. Стимулюючі програми представляють собою:

  • програму об’ємом 5,5 млрд. дол. (кошти даної програми мають бути витрачені в 2014-2015 рр. на підтримку банківської системи, підприємств середнього бізнесу та інвестиції в інфраструктуру) та
  • програму об’ємом 9 млрд. дол. (кошти будуть використані рівними частинами в 2015-2017 рр. на розвиток інфраструктури)

Кошти будуть направлені на фінансування спеціального фонду проблемних активів, який буде викупати проблемні активи у комерційних банків, які сформувались починаючи з фінансової кризи 2008 р. Ці заходи позитивно вплинуть на ріст кредитування, а значить і економіки, лише коли частка проблемних активів в портфелях банків складе менше 10% активів, що, по нашим прогнозам, відбудеться в 2017 р.

Після фінансової кризи 2008 р., коли значна частка коштів нафтового фонду була витрачена на підтримку економіки, Правління Казахстану стало акумулювати збереження, залишаючи в середньому половину чистих річних надходжень від нафтодобування в Національному фонді Республіки Казахстан (НФРК), кошти якого станом на кінець 2014 р. складали 74 млрд. дол. (33% ВВП). Ми більше не прогнозуємо профіцит бюджету на консолідованій основі (кошти НФРК плюс державний бюджет) в найближчі два роки. Натомість, ми очікуємо помірний дефіцит бюджету центрального уряду (без урахування коштів НФРК), що фінансується головним чином за рахунок зовнішнього боргу – як за рахунок міждержавних кредитів так і ринкових запозичень. Відповідно до наших оцінок, позиція держави як зовнішнього нетто-кредитора погіршиться та перевищення активів над зобов’язаннями складе 18% ВВП в 2016 р. у порівнянні з 23% ВВП в 2014 р.

Уряд буде фінансувати частину бюджетного дефіциту за рахунок НФРК та репатріації виручки, що послабить міжнародну інвестиційну позицію країни.

Покладаючись на наші переглянуті припущення відносно цін на нафту, ми вважаємо, що дефіцит РПО складе більше 4% ВВП в 2015 р. Ми також очікуємо, що в 2015 р. міжнародні резерви країни лише дещо скоротяться у порівнянні з 2014 р. В 2014 р. об’єм резервів був підтриманий покращенням показників торгового балансу на фоні 19%-ої девальвації національної валюти, а також суверенними та квазі-суверенними запозиченнями. В 2015 р. об’єм резервів буде підтримано притоком прямих іноземних інвестицій і очікуваною репатріацією частини активів НФРК. Беручи до уваги несприятливі умови торгівлі та подальший ріст прямих іноземних інвестицій в Кашаганський та інші проекти, ми очікуємо, що в 2017 р. чисті зовнішні зобов’язання держави перевищать 80% надходжень по РПО (у порівнянні з 24% в 2013 р.).

Ми вважаємо, що Національному банку Казахстану (НБК) доведеться вирішувати одразу декілька завдань в 2015 р. З одного боку, йому потрібно буде зберегти фінансову стабільність в країні, щоб підтримати заходи уряду щодо вирішення проблем з заборгованістю по кредитам, що були видані банками в минулі періоди. З іншого боку, НБК може зіштовхнутись з необхідністю скорегувати зовнішньоекономічні дисбаланси через корегування курсу національної валюти. Крім того, НБК не захоче протидіяти проведенню контр циклічної фіскальної політики уряду, однак буде змушений проводити жорстку монетарне політику в цілях підтримання курсу національної валюти. Крім того, після змін в пенсійній системі Казахстану в 2014 р. НБК проводить операційну діяльність в умовах значно менш ліквідного ринку облігацій, що знижує його здатність оперувати на відкритому ринку. Приймаючи все це до уваги, ми очікуємо, що НБК допустить поступове знецінення національної валюти чи вдасться до інших кроків по її девальвації в цьому році, в цілях адаптації її до більш низьких цін на нафту та послаблення курсу тенге по відношенню до російського рубля (по відношенню до рубля, національна валюта Казахстану укріпилась приблизно на 50% в номінальному вираженні після девальвації тенге в минулому році).

Процес прийняття політичних рішень в Казахстані високо централізований, інституціональна ефективність та управління, на нашу думку, залишаються слабкими. Інституціональні ризики ще досі високі, беручи до уваги недостатню прозорість та ясність відносно майбутнього процесу передачі президентської влади та вплив цих факторів на зміну політики, що проводиться.

ПРОГНОЗ

Прогноз «Негативний» по суверенним рейтингам відображає нашу думку про посилення ризиків, пов’язаних із зовнішньоекономічною, фіскальною та монетарною позиціями Казахстану.

Ми знизимо рейтинги Казахстану, якщо зовнішньоекономічна та фіскальна позиція країни погіршиться в більш значній мірі, аніж ми очікуємо на сьогодні, навіть з урахуванням можливого відновлення цін на нафту протягом горизонту прогнозування.

Негативно вплинути на рейтинги може зниження ефективності монетарної політики та скорочення резервів, оскільки НБК змушений вирішувати декілька завдань одночасно.

Ми можемо підтвердити рейтинги та переглянути прогноз на «Стабільний», якщо процес прийняття політичних рішень та інституціональна система стануть більш прозорими та передбачуваними. Крім того, позитивно вплинути на рейтинги може успішне проведення структурних реформ, а також посилення заходів по диверсифікації економіки та підвищення гнучкості монетарної політики. 

 

 

УСІ НОВИНИ