greenf

 

УСІ НОВИНИ

 

Moody’s знижує рейтинг державних облігацій до «Baa3»; рейтинг взято до розгляду на предмет подальшого зниження

(Наступне повідомлення було опубліковано на сторінці рейтингового агентства)

Нью-Йорк, 16 січня, 2015 – Інвестиційна Служба Moody's понизила рейтинг державних облігацій з «Baa2»/«Prime 2» (P-2) до «Baa3»/«Prime 3» (P-3). Крім того цей рейтинг було взято до розгляду на предмет подальшого зниження.

Основними чинниками, що вплинули на зниження рейтингу стали:

  1. Очікування Moody's, що істотне потрясіння пов’язане зі зниженням цін на нафту та погіршенням обмінного курсу буде в подальшому негативно впливати на вже послаблені перспективи зростання у середньостроковому періоді; та
  2. Занепокоєння Moody's, щодо негативного впливу зменшення офіційних фондів для проведення валютних інтервенцій та бюджетних надходжень на фінансову стабільність уряду у короткостроковому періоді

В рамках розгляду рейтингу на предмет подальшого пониження, Moody's буде оцінювати еластичність урядового балансу, зокрема його резервів у іноземній валюті, у відношенні до базового прогнозу рейтингового агентства щодо цін на нафту та до ризику їх подальшого зниження, беручи до уваги факт обмеження доступу російських позичальників до міжнародних ринків через санкції. Розгляд буде також зосереджено на дієвості політичних рішень центрального банку Росії та вищих державних посадових осіб, направлених на збереження економічної та фінансової стабільності під впливом потрясіння від зниження цін на нафту та погіршення обмінного курсу.

Крім того, Moody's зменшила державний кредитний ліміт на запозичення в іноземній валюті з «Baa2»/«Prime 2» (P-2) до «Baa3»/«Prime 3» (P-3), з метою відповідності останнього суверенному рейтингу, а також понизила довгострокові державні кредитні ліміти на запозичення у національній валюті та депозити з «Baa1» до «Baa2», в той час як державний кредитний ліміт на банківські депозити в іноземній валюті залишився без змін на рівні «Ba1»/«Non Prime» (NP).

ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЙТИНГУ

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗНИЖЕННЯ ДО «Baa3»

ПЕРШИЙ ФАКТОР: ПОТРЯСІННЯ ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗНИЖЕННЯМ ЦІН НА НАФТУ ТА ПОГІРШЕННЯМ ОБМІННОГО КУРСУ БУДУТЬ В ПОДАЛЬШОМУ НЕГАТИВНО ВПЛИВАТИ НА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РОСІЇ

Пониження рейтингу на один ступінь до «Baa2» у жовтні 2014 року врівноважив значно погіршений прогноз подальшого зростання (який частково відображає слабку інституційну організацію Росії та її непросте геополітичне середовище) з державним, досі, надійним балансом. Негативний прогноз відобразив слабку природу цієї рівноваги, оскільки очікується, що прогноз зростання та фінансова стабільність уряду будуть підлягати подальшим потрясінням, що мають змогу більш глибоко підірвати впевненість споживачів та інвесторів, таким чином прискоривши зменшення фондів для проведення валютних інтервенцій.

Нещодавнє подальше падіння цін на нафту та погіршення валютного курсу свідчать про те, що очікуванні потрясіння матеріалізувались. Відповідно до Moody's, важке (та імовірно тривале) потрясіння від зменшення цін на нафту, разом зі значним обмеженням доступу російських позичальників до міжнародних ринків внаслідок санкцій, підриває економічні основи та збільшує фінансові навантаження на публічний та приватний сектори. У своєму оновленому огляді щодо Росії, Moody's очікує скорочення реального ВВП на приблизно 5,5% у 2015 році та 3% у 2016 році, що зведе реальне зростання протягом 10 років (до 2018 року) до практично нуля.

Підвищення процентних ставок, що мало місце у грудні, та швидко-зростаюча інфляція, що перешкоджає центральному банку пом’якшити ставки у найближчі місяці, буде й далі скорочувати чисті доходи споживачів. Крім того, можливість банківського сектору забезпечити фінансування послаблена, що обмежує доступ до кредитів та підвищує їх вартість. Moody's очікує, що навіть у випадку пониження процентних ставок з часом, кредитування залишиться обмеженим; проблеми пов’язані з якістю активів та прибутковістю в банківській системі продовжать загострюватись до того часу поки триває рецесія, незважаючи на намагання уряду підкріплювати рівень капіталу та ресурсної бази банківської системи.

Високий рівень невизначеності скоріш за все спричинить зростання норми заощаджень, що матиме подальший негативний вплив на споживання та економічне відновлення, в порівнянні з ситуацією коли домогосподарства сподіваються на короткострокову рецесію.

ДРУГИЙ ФАКТОР: НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ЗМЕНШЕННЯ ФОНДІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВАЛЮТНИХ ІНТЕРВЕНЦІЙ ТА БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ УРЯДУ

Незважаючи на свої сподівання, стосовно того, що поточний рахунок Росії залишиться позитивним, завдяки скороченню імпорту та продовженню боротьби за капітал, Moody's заявляє, що погашення зовнішнього боргу корпоративним, банківським та державним секторами та відтік прямих інвестицій скоріш за все пришвидшить зменшення офіційних золотовалютних запасів.

Moody’s приймає до уваги той факт, що додаткове зниження валютних резервів, саме по собі, не буде мати критичний вплив на спроможність влади обслуговувати свій борг. Росія, особливо уряд, не обтяжений боргами, а строки погашення дещо подовжені після того як зобов’язання які мали бути погашені в 2014-2015 рр. були виплачені. Однак, поки зменшення резервів не загрожує уряду та його спроможності відповідати за своїми зобов’язаннями, існує значна невизначеність щодо майбутнього валютних резервів. Ця невизначеність і є важливим фактором, що вплинув на рішення знизити рейтинг до рівня «Baa3».

Moody’s очікує, що фіскальна позиція країни погіршиться через падіння цін на нафту та рецесію, що стала наслідком такого падіння. Незважаючи на те, що вплив падіння цін на державні доходи в національній валюті буде менший через зниження валютного курсу, а високий рівень інфляції обмежить вплив на не нафтові доходи, Moody’s очікує, що державні доходи все-таки значно зменшаться протягом наступного року і російська економіка скоротиться. Очікується, що в цьому або наступному році певний вид фіскального стимулу буде застосований для зменшення економічних та політичних наслідків кризи. Більш того, Moody’s очікує, що ці наслідки збільшать фіскальний дефіцит, і як результат державний борг зросте протягом наступних двох-трьох років, не дивлячись на його дуже низький рівень сьогодні.

Більше того, ризик прийняття політично обумовлених дій, які прямо чи опосередковано підвищують ризики для кредиторів, зростає в контексті поточних геополітичних конфліктів. Навіть у випадку, якщо цей ризик залишиться незначним, будь яке його зростання порушить крихкий баланс, який був визначений в останній рейтинговій дії.

Moody’s відмічає, що баланс держави залишається дуже стійким, з низьким рівнем боргу та, нещодавно підтвердженою, розсудливою фіскальною політикою. Навіть за умови подальшого скорочення резервів країни, показники ліквідності Росії, такі як Показник зовнішньої ліквідності Moody’s (ПЗЛ) залишиться на хорошому рівні. На кінець 2015 р., першого року коли ПЗЛ вимірюється, даний показник очікується на рівні 28,9% (вимірюючи відношення боргових зобов’язань з кінцевою датою до кінця року до рівня валютних резервів). Покриття валютних резервів імпортом також залишиться на хорошому рівні, але даний показник залежить від очікуваного скорочення імпорту.

ОБҐРУНТУВАННЯ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗНИЖЕННЯ РЕЙТИНГУ

Спроможність держави підтримувати свою фінансову міць, що є основним фактором, який підтримує інвестиційний рейтинг країни засновується на багатьох припущеннях, таких як: ціни на нафту та обмінні курси; тривалість санкцій; відтік капіталу; вплив скорочення імпорту на баланс поточного рахунку; вплив рецесії та інфляції на фіскальну позицію держави; та політична відповідь на внутрішні та зовнішні фінансові тиски. Найменші зміни даних факторів можуть призвести до більшого скорочення резервів та більш швидкого зростання державного боргу.

Перегляд державного рейтингу Росії, що знаходиться на рівні «Baa3» на більш низький буде базуватись на перегляді вищевказаних факторів для складення думки щодо стійкості економіки та балансу держави до майбутніх подій. Перегляд буде, також, базуватись на стійкості валютних резервів країни як за основного сценарію для цін на нафту так і за більш консервативного сценарію. Якщо ціни на нафту не відновляться до 2016 р. чи навіть впадуть ще нижче, рецесія російської економіки буде продовжуватись і в послідуючі роки після 2016 р., а втрата інвестиційної та споживчої впевненості буде ще гіршою, що призведе до подальшого відтоку капіталу. Рейтингове агентство дослідить можливі варіанти підтримки з боку центрального банку та уряду у таких випадках.

Moody’s сфокусується на визначенні того, чи зможуть валютні резерви підтримуватись на рівні значно вищому аніж у країн з подібним рейтингом але з кращою інституціональною позицією та більш передбачуваною політикою. Додатково, перегляд буде включати визначення рівня за якого потенційна фінансова допомога корпоративному та банківському сектору не буде підривати фінансову стійкість держави та підвищувати її вразливість до подій через зменшення резервів центрального банку, збільшення дефіциту державного бюджету та/чи частіше використання державних гарантій.

ЩО МОЖЕ ПІДВИЩИТИ РЕЙТИНГ

Беручи до уваги перегляд на зниження державного рейтингу, що зараз знаходиться в процесі, існує дуже мала вірогідність позитивних змін в найближчі 12-18 місяців. Moody’s підтвердить поточний рейтинг «Baa3» у випадку якщо сценарій, який бере до уваги агентство продемонструє стійкість зовнішньої та фіскальної позиції держави.

ЩО МОЖЕ ЗНИЗИТИ РЕЙТИНГ

Рейтинг Росії буде знижено, якщо Moody’s прийде до висновку, що комбінація факторів ризику, зазначених вище, призведе до більш значної ерозії валютних запасів держави та/чи фіскального балансу, що призведе до втрати фінансової стійкості до рівня що не відповідає поточному рейтингу. В даному випадку, найбільш вірогідним заключенням буде зниження рейтингу на один пункт, але не варто виключати і більш негативні наслідки, беручи до уваги поточну волатильність бізнес середовища.

  • ВВП на душу населення (розр. ПКС, дол. США): 24,298 (2013)
  • Ріст реального ВВП (зміна у %): 1,3% (2013)
  • Рівень інфляції (ІСЦ, зміна у % Гру/Гру): 6,5% (2013)
  • Сальдо державного бюджету/ВВП: -1,3% (2013)
  • Сальдо рахунку поточних операцій/ВВП: 1,6% (2013)
  • Зовнішній борг/ВВП: 35,1% (2013)
  • Рівень економічного розвитку: помірний рівень економічної стійкості
  • Історія дефолту: Як мінімум один випадок дефолту (по облігаціям та/чи кредитам) було зареєстровано з 1983 року

 

 

УСІ НОВИНИ