greenf

 

УСІ НОВИНИ

 

Moody’s знижує рейтинг державних облігацій Вірменії з «Ba2» до «Ba3» та змінює прогноз з «Стабільного» на «Негативний»

(Наступне повідомлення було опубліковано на сторінці рейтингового агентства)

Нью-Йорк, 15 січня, 2015 – Інвестиційна Служба Moody’s сьогодні знизила рейтинг державних та недержавних облігацій Вірменії з «Ba2» до «Ba3» та змінила прогноз з «Стабільного» на «Негативний».

Основні фактори, що призвели до зниження:

  1. Вразливість Вірменії до впливу зовнішніх факторів підвищилась через зменшення грошових перерахувань з Росії, невизначеність прогнозів відносно надходжень прямих іноземних інвестицій (ПІІ), зростання залежності від волатильності обмінних курсів та очікуване зростання тиску на валютні резерви країни.
  2. Погіршення перспектив росту країни, що було викликане зменшенням надходжень з Росії, слабкою інвестиційною активність та обмеженнями в торгівлі з країнами поза Євразійським Економічним Союзом (ЄЕС), що очікуються після нещодавнього вступу Вірменії в ЄЕС.

Moody’s також знизила «стелю» депозитів та облігацій в національній валюті з «Baa3» до «Ba1», «стелю» облігацій в іноземній валюті з «Ba1» до «Ba2», а також «стелю» депозитів в іноземній валюті з «Ba3» до «B1». «Стеля» короткострокових облігацій та депозитів в іноземній валюті залишається на рівні «NP».

ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЙТИНГУ

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗНИЖЕННЯ ДО РІВНЯ «Ba3»

Перший фактор, що сприяв зниженню це підвищена вразливість Вірменії до впливу зовнішніх факторів, що було викликано зменшенням грошових перерахувань з Росії та підвищенням ризику пов’язаного з надходженнями прямих іноземних інвестицій. Грошові перерахування складають, приблизно, 15% ВВП, з яких більше 90% надходять з Росії. Враховуючи значну рецесію, що очікується в Росії, негативний вплив від зменшення надходжень буде мати вплив на платіжний баланс країни та потенційно може створити тиск на валютні резерви Вірменії, які покривали імпорт країни на 4,5 місяців, на кінець 2014 року.

Більше того, позиція Вірменії як значного міжнародного нетто позичальника наражає національну валюту на підвищенні ризики девальвації. Приблизно 83% державного боргу Вірменії деноміновано у валюті, більшість в Спеціальних Правах Запозичення (СПЗ) та доларах США. Девальвація Вірменської національної валюти на 15% з листопада 2014 року, може потенційно мати негативний вплив на валютні запаси країни, що підвищує вірогідність інтервенцій з боку Центрального Банку Вірменії для зменшення волатильності.

Другими фактором зниження є погіршення перспектив росту вірменської економіки через рецесію російської економіки. Moody’s очікує, що ВВП Росії скоротиться на 5,5% в 2015 році, тим самим послаблюючи економічну активність у Вірменії, беручи до уваги історично сильну залежність від циклічності російської економіки, за рахунок грошових перерахувань та торгових відносин та 23% частку Росії в загальному обсязі експорту Вірменії.

Не беручи до уваги деякі активні сфери економіки, такі як інформаційні технології, слабка інвестиційна активність Вірменії та низький рівень зростання виробництва після світової фінансової кризи, а також зростаючи динаміка міграції ще більше знижують перспективи росту.

Додатково, торгові обмеження з країнами поза ЄЕС після вступу Вірменії до ЄЕС в січні 2015 року, також вплинуть на середньострокові перспективи росту. Приймаючи це уваги, Moody’s очікує, що інтеграційні процеси для Вірменії будуть складнішими аніж для Білорусії, Казахстану чи Росії через: (1) відсутність спільних кордонів для встановлення торгових шляхів без митних зупинок, навіть за наявності домовленостей з Грузією про транзит, поки основний транзитний шлях ще обговорюється; та (2) введення вищих тарифів на імпорт з країн поза ЄЕС, приймаючи до уваги тимчасові виключення які були встановлені на деякі товари такі як автомобілі, медицина, продукти харчування, продукти сільського господарства та деяких галузей промисловості - всього, приблизно, 800 виключень на наступні 5 років.

ОБҐРУНТУВАННЯ «НЕГАТИВНОГО» ПРОГНОЗУ

«Негативний» прогноз рейтингу «Ba3» для державних облігацій Вірменії відображає ризик того, що вплив спаду російської економіки на вірменську економіку буде значнішим, аніж очікувалось раніше, а також ситуація з платіжним балансом країни та стан державного боргу який залежить від ризику девальвації.

ЩО МОЖЕ ПІДВИЩИТИ/ЗНИЗИТИ РЕЙТИНГ

Рейтинг може бути знижено якщо: (1) очікуване скорочення росту зазнає більшого впливу від скорочення грошових перерахувань та надходжень ПІІ, аніж очікується зараз; (2) триватиме подальше погіршення платіжного балансу та рівень боргу; (3) ціни на експорт мінералів, особливо на мідь, знижаться, тим самим негативно впливаючи на стан поточного рахунку.

Moody’s розгляне можливість присвоєння «Стабільного» прогнозу у випадку, якщо Вірменія буде здатна утримувати фіскальні та валютні резерви на достатньому рівні, незважаючи на менші, аніж очікувалось, надходження з Росії викликані спадом економіки, та, якщо правління Вірменія буде здатне стабілізувати рівень боргу. Підвищення рейтингу може бути викликане покращенням перспектив росту в результаті структурних реформ та посилення конкурентних позицій.

  • ВВП на душу населення (розр. ПКС, дол. США): 7,034 (2013)
  • Ріст реального ВВП (зміна у %): 3,5% (2013)
  • Рівень інфляції (ІСЦ, зміна у % Гру/Гру): 5,6% (2013)
  • Сальдо державного бюджету/ВВП: -1,7% (2013)
  • Сальдо рахунку поточних операцій/ВВП: -8% (2013)
  • Зовнішній борг/ВВП: 83,4% (2013)
  • Рівень економічного розвитку: низький рівень економічної стійкості
  • Історія дефолту: Жодного випадку дефолту (по облігаціям чи кредитам) не було зареєстровано з 1983 року

 

 

УСІ НОВИНИ