greenf

icn1 3

ЕТАП 1. ЗБИРАЄМО ДАНІ

Процес збору інформації розроблений КРА АНТАРЕС будується на принципах надійності, повноти та актуальності. Отримана первинна інформація використовується для подальшого аналізу та впливає на результат, саме тому чітка увага приділяється кожному джерелу інформації, дані отримані з яких, завжди об’єднуються, порівнюються та відділяються від некоректної чи неправдивої інформації.

РЕГІОНАЛЬНА МЕРЕЖА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
Особлива увага приділяється процесу відбору постачальників інформації. На сьогодні, КРА АНТАРЕС має впорядковану мережу регіональних постачальників інформації у кожній країні, що знаходиться в межах компетенції агентства. Не зважаючи на це, процес відбору ніколи не припиняється.

КОНТАКТ-ЦЕНТР
Задля удосконалення процесу збору інформації, було створено власний контакт-центр, який отримує інформацію безпосередньо від бізнес суб’єкту, що аналізується.

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
В процесі аналізу, наші спеціалісти використовують лише ретельно відібрані, протестовані та надійні джерела інформації.

IT-РОЗРОБКИ ДЛЯ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ
Значні матеріальні та часові затрати були інвестовані в автоматизацію процесу збору інформації, що помітно знижує вартість акумулювання інформації та, найголовніше – підвищує його швидкість.

ПОВНОЦІННА БАЗА ДАНИХ – ОНЛАЙН ДОСТУП
Всі дані, отримані з різних джерел, збираються в одній базі даних, що дає змогу надавати нашим клієнтам онлайн доступ до запитуваної інформації.

 

icn2 2

ЕТАП 2. АНАЛІЗУЄМО ДАНІ

Основним завданням другого етапу є більш ретельне вивчення отриманої інформації. Ми використовуємо різні методи для фільтрації отриманої інформації від похибок та неточностей, оновлення існуючої інформації та її підготовку для прозорого прийняття рішення.

СПЕЦІАЛІСТИ РІЗНОГО ПРОФІЛЮ
Задля того, щоб аналіз був найбільш ефективним, отримані дані аналізуються спеціалістами різного профілю – фінансовими та кредитними аналітиками, спеціалістами з аналізу ринків та іншими.

IT-РОЗРОБКИ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОГО АНАЛІЗУ
Спеціально розроблене програмне забезпечення надає нашому аналізу переваги – тепер він швидший, більш точний та більш ефективний.

 

icn3 3

ЕТАП 3. НАДАЄМО ОЦІНКУ (ДОСТАВЛЯЄМО ДАНІ)

Одним з наших головних завдань, в КРА АНТАРЕС є надання оцінки кредитоспроможності аналізованої юридичної особи та виділення усіх ризиків пов’язаних із співпрацею з нею. Саме тому, більшість наших продуктів включають не лише поверхневий аналіз, а надають впевненість у прийнятті бізнес-рішень.

КРЕДИТНИЙ РЕЙТИНГ
Результат кредитного аналізу та міжнародно визнаний інструмент диференціації приватних та публічних компаній, ризик менеджменту та прийняття інвестиційних рішень.

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КРЕДИТНИЙ РЕЙТИНГ + РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім кредитного рейтингу наші клієнти отримують детальний опис факторів, що вплинули на прийняття кредитного рейтингу та рекомендації, щодо кроків, які необхідно виконати задля підвищення рейтингу.

ПЕРЕДАЧА ДАНИХ (PDF, XML, ОНЛАЙН ДОСТУП)
Ми цінуємо час наших клієнтів і готові надати інформацію у будь-якому зручному форматі. Розроблене програмне забезпечення дає змогу передавати дані використовуючи традиційний PDF формат, легкий та зручний XML, а також найшвидшим способом – ДОСТУП ОНЛАЙН.